EVOS bevat verschillende modules. De leerlingen werken aan één van de modules. Module 5, Sociale Vaardigheden’, kan ook naast één van de andere modules lopen.

Module 1 kan tevens worden ingezet in de groepen 7 en 8 van het Primair Onderwijs, ter voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. Voorwaarde is dat alle leerlingen beschikken over een mobiele telefoon voor gebruik van de EVOS app.

*** met ingang van schooljaar 2023-2024 wordt ook de module 6, ‘EF voor Praktijkonderwijs’ aangeboden. ***