Werken met de demoversie

In de demoversie van EVOS zijn de domeinen Planning en Organisatie en Impulsbeheersing en Emotieregulatie als testdomeinen opgenomen. Deze domeinen zijn bijna volledig weergegeven in de demoversie. De opdrachten waarbij een werkblad via mail wordt toegezonden zijn vervangen voor alternatieve opdrachten. In de volledige versie van EVOS treft u deze werkbladen wel aan.

Voordat u met een leerling kunt gaan testen maakt u eerst de online omgeving klaar voor gebruik. U krijgt via mail een gebruikersnaam en wachtwoord toegezonden waarmee u kunt inloggen op de website:https://inloggen.evosleerlijn.nl
U maakt hier een leerling aan, koppelt de leerling aan de demoversie en u zet een afname klaar, zodat uw leerling de Vragenlijst Executieve Functies voor de getoonde onderdelen kan invullen. Dan kan uw leerling aan de slag met de app.

Hieronder treft u de handleiding aan voor het werken met de DEMO versie van EVOS Leerlijn.

STAP 1

Aanmeldscherm

Ga naar https://evos.school

Vul uw gebruikersnaam (dit is meestal uw e-mailadres) en uw wachtwoord in.
Heeft u geen gebruikersnaam? Vraag dan via het contactformulier uw demoversie aan. U krijgt van ons een e-mail met een gebruikersnaam en wachtwoord.

STAP 2

Gebruiker aanmaken

In het linker menu gaat u naar ‘gebruikers’. Hier kunt u eerst een nieuwe gebruiker aanmaken. Al uw leerlingen voert u eerst op als gebruiker van het systeem.
Ga rechtsboven naar de ‘+’ voor het aanmaken van een nieuwe gebruiker.

STAP 3

Vervolg gebruiker aanmaken

Voer nu de naam en het e-mailadres van uw leerling in.
Zet een vinkje bij ‘is actief’.
Vul bij ‘rol’ in: leerling.
Als u op ‘opslaan’ klikt verschijnt uw leerling in het overzicht.

Zoek de regel van uw leerling in het overzicht op en maak nu eerst een wachtwoord aan door op het grijze icoontje met de sleutel te klikken. U vult nu 2 x hetzelfde wachtwoord in en klikt op ‘opslaan’. Met het door u ingevoerde e-mailadres en dit wachtwoord kan uw leerling straks inloggen in de app.

STAP 4

Leerling koppelen

Ga nu in het linker menu naar ‘Leerlingen’ en klik rechtsboven op ‘+’.
U gaat nu de leerling koppelen aan u als docent of coach, zodat u de opdrachten die de leerling straks gaat insturen kunt nakijken en beoordelen.

STAP 5

Vervolg leerling koppelen

Als u op de ‘+’ heeft geklikt opent dit scherm. U kunt nu een vinkje voor de leerling zetten die u wilt koppelen aan uw account en op ‘opslaan’ drukken. De leerling verschijnt nu in uw overzicht ‘leerlingen’ en is gekoppeld.

STAP 6

Leerlijn koppelen

U koppelt nu aan de leerling de leerlijn die u wilt gebruiken. Klik hiervoor in de regel van de leerling helemaal aan de rechterkant op het blauwe icoontje met de lijntjes ‘Leerlijn(en)’.
In het volgende scherm zet u een vinkje bij ‘demo’.
Klik vervolgens op ‘opslaan’.

STAP 7

Afname toevoegen

U komt weer terug in het scherm ‘Leerlingen’ en ziet nu op de regel van uw leerling de Leerlijn staan die u heeft toegewezen.
Tot slot voegt u nog een afname toe, door op de regel van uw leerling helemaal aan de rechterkant op het gele icoontje (‘Afname toevoegen’) te klikken.
Zet in het scherm dat opent een vinkje voor de leerling waar u een afname voor wilt toevoegen en klik op ‘opslaan’.

Uw leerling kan nu starten met de EVOS app. Uw leerling start in de demoversie altijd met het invullen van de stellingen van de Vragenlijst Executieve Functies (dit is de ‘afname’ die u heeft toegewezen). Voor de demoversie zijn de stellingen voor de domeinen Planning en Organisatie en Impulsbeheersing en Emotieregulatie toegevoegd. Uw leerling beantwoordt in totaal 20 stellingen die gaan over voornoemde domeinen. De app genereert na het invullen van de stellingen automatisch een op maat gemaakt programma.

KLIK HIER VOOR DE HANDLEIDING VAN DE APP

Wanneer uw leerling gestart is met de app en opdrachten heeft ingeleverd, kunt u de opdrachten beoordelen, nieuwe doelen of opdrachten handmatig toewijzen en de voortgang van de leerling monitoren. Hieronder treft u de handleiding voor deze acties aan.

STAP 8

Opdracht beoordelen

Om de opdracht die uw leerling heeft gemaakt te kunnen beoordelen gaat u naar het tabblad ‘ingeleverd’ (linker menu).
Klik de opdracht aan die u wilt beoordelen door aan de rechter zijde op de regel te klikken op het blauwe icoontje met het potlood.

STAP 9

vervolg opdracht beoordelen

U komt in het overzicht waarin alle stappen staan die uw leerling heeft genomen rond de ingeleverde opdracht. Het kan zijn dat uw leerling dagelijks iets bij heeft moeten houden, een afbeelding of een collage heeft moeten inleveren of een stuk tekst heeft moeten schrijven. U beoordeelt hier wat de leerling heeft ingeleverd.

Verander status in ‘afgerond’ wanneer de opdracht als afgerond kan worden beschouwd. U geeft dan het aantal sterren dat de leerling met deze opdracht heeft verdiend weer (het maximaal aantal sterren staat standaard ingevuld, u kunt minder sterren toekennen als de opdracht niet volledig is volbracht).
Tot slot kunt u een notitie voor de leerling achterlaten. U kunt hier tips kwijt of een compliment geven.
Klik op ‘opslaan’.
In de app van de leerling verandert nu de status van de opdracht naar ‘afgerond’.

De opdracht kan in dit overzicht ook worden afgekeurd. De opdracht verschijnt dan weer in het overzicht van de leerling, zodat de leerling hier verder aan kan werken en de feedback kan meenemen bij het maken van de opdracht.

In het linker menu kunt u onder ‘afgerond’ en ‘afgekeurd’ de ingestuurde opdrachten ook achteraf nog nazien.

STAP 10

Toewijzen doel

U kunt handmatig een doel toewijzen aan uw leerling. Ga hiervoor in het linker menu naar ’toewijzen’ en selecteer het domein waarvan u een doel wilt toewijzen.

Selecteer nu het doel dat u wilt toewijzen in de lijst, klik op de ‘+’, zet een vinkje voor de leerling waar u het doel aan wilt toewijzen en klik op ‘opslaan’.
Uw leerling krijgt het doel dan in de app. Let op: uw leerling moet hiervoor de app verversen om het doel direct te kunnen zien.

STAP 11

Voortgang monitoren

Ga in het linker menu naar ‘leerlingen’ en klik op het groene icoontje ‘scores’ achter de regel van de leerling waarvan u de voortgang wilt zien.

Hier kunt u zien welke opdrachten uw leerling heeft gemaakt, de status van die opdrachten, de sterren die u al heeft toegekend aan de gemaakte opdrachten en de uitslagen van de afnames. In de modules 1 t/m 5 van EVOS is ook de optie opgenomen een rapportage van deze overzichten uit te printen. Deze optie is in de demoversie niet beschikbaar.