Waarom EVOS zo effectief is

Het werken met EVOS zorgt ervoor dat er situaties gecreëerd worden waarin vaardigheden en strategieën worden getraind. De opdrachten bevatten uitleg over de vaardigheden en strategieën die getraind worden. Het belang van het geleerde en de link naar het schoolwerk of naar andere situaties waarbij de getrainde vaardigheid of strategie van pas komt worden benoemd. De leerlingen kennen, herkennen en passen de vaardigheden toe. Samen werken de leerlingen daarmee aan doelgerichter gedrag. Het werken met executieve vaardigheden, zelfregulerende vaardigheden en leerstrategieën geeft ook de docent en de ouder of verzorger houvast in de begeleiding van de leerling.

EVOS zorgt voor een sterke verbetering van de metacognitie (het hebben van een reëel beeld van het eigen denken, handelen en leren), waarmee zich de weg opent naar vernieuwing, verandering en verbetering.

Voorwaarden voor een blijvende ontwikkeling op het gebied van zelfregulerende vaardigheden:

  • Er worden bewust situaties gecreëerd waarin geoefend wordt met executieve vaardigheden en leerstrategieën

  • De transfer naar andere vakken/activiteiten en naar het leven buiten school wordt gemaakt tijdens het trainen van de vaardigheden of strategieën

  • De vaardigheid of strategie die ingezet wordt, wordt benoemd, herkend en het effect is voor de leerling duidelijk (leerling kent/ziet het nut)

  • Voorbeeldgedrag vanuit de omgeving (ouders/verzorgers, docenten, medeleerlingen)

De oefeningen en opdrachten uit EVOS worden, afhankelijk van de module waarvoor gekozen wordt, (groten-)deels door leerlingen thuis en na school uitgevoerd. De opdrachten zijn deels gericht op het doen van allerlei taken in of rondom de thuissituatie, op het plannen van huiswerk en toetsweken en op het leren kennen van de eigen valkuilen (denk aan afleidende factoren of triggerfactoren die een heftige emotie kunnen uitlokken). Andere opdrachten geven een aanzet tot het aangaan van gericht gesprek met docenten, mentoren, ouders of verzorgers over zaken als concentratie, faalangst of motivatie. EVOS voorziet in een groot aantal documenten met oefeningen en vragenlijsten die de leerling krijgt toegezonden via de mail. Deze documenten kunnen als leidraad worden gebruikt voor een gesprek en/of geven inzicht in de denkwereld van de leerling. Zo zijn de Signaleringslijst Motivatie, -Faalangst en -Concentratie onderdeel van EVOS.

Vraag HIER de gratis demoversie aan. 

Leerling, ouder/verzorger en school hebben dankzij EVOS een helder zicht op de ontwikkeling van de executieve vaardigheden en de wijze waarop de leerling over het eigen handelen, denken en leren denkt.